Unsere Trainer


Degen:

Tobias Gayk

Tobias Gayk

Gegé Toth

Gergely Toth

Florett:

trainer_kotchetkov_nikolai-e1380206703307-201x300

Nikolai Kotchetkov

Aleksander Borkowski

Paul Tenbergen

Paul Tenbergen

Säbel:

trainer_tschomakov_geori-198x300

Georgi Tschomakov